مهندسی صدا - انتخاب میکروفن مناسب

Audio for Video (Pre Production); Choosing the right microphone for filming.
The tenth part of the audio engineering tutorial series by the master of audio engineering Ehsan Aliabadi.
????????????

برای ضبط صدای باکیفیت برای ویدئو، پیش از هر چیز در مرحله‌ی پیش‌ تولید، انتخاب میکروفن مناسب، متناسب با کاربری مورد نظر حائز اهمیت است. احسان علی آبادی در این قسمت، در این باره می گوید.

????????????

دهمین قسمت از سری آموزش های مهندسی صدا توسط کارشناسی ارشد مهندسی صدا، احسان علی‌آبادی