پاسخ حدادعادل به انتقاد‌ها از مدرسه پولی‌اش

پاسخ حدادعادل به انتقاد‌ها از مدرسه پولی‌اش: کی گفته تنها اشراف بچه‌شان را به مدرسه پولی می‌فرستند؟ الان مردم غیراشرافی هم از نان‌شان می‌زنند تا فرزندان‌شان به مدرسه پولی بروند!