دستگاه فانتاکروم 09381012250

تولیدکننده انواع دستگاه ابکاری فانتاکروم و مخمل پاش و هیدروگرافیک
تامین مواد اولیه اعم از :»
پودر مخمل ایرانی /ترک/چینی
مواد ابکاری فانتاکروم
فرمول ابکاری
وان هیدروگرافیک
چسب مخمل ضداب
فیلم هیدروگرافیک/پترن هیدروگرافیک
و....
09399815524
02156646297