الماس «روح گل سرخ» رکورد قیمت را زد

گران‌ترین الماس روسیه به نام «روح گل سرخ» به وزن ۱۴ قیراط و ۸۳ سوت، در حراجی ساتبیز ژنو، ۲۶ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار فروخته شد.