قضات تا جایی که ممکن است از مجازات حبس استفاده نکنند

آیت الله رییسی در جلسه امروز پنجشنبه ۱۰ مهر شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها گفت: دادستان‌ها و روسای دادگستری استان‌ها اگر سری به زندان‌ها بزنند می‌بینند که تا جایی که ممکن است نباید از مجازات حبس استفاده کرد. خصوصا امروز که درگیر مساله کرونا هم هستیم.