محدودیت ‌های زمان مترو حذف شد

معاون وزیر بهداشت در گفتگو با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما گفت: محدودیت‌های زمان مترو حذف شد. محدودیت‌های شبانه شامل تاکسی‌ها و تاکسی‌های اینترنتی که نامه مکتوب از پلیس دارند نخواهد شد.