فرار باورنکردی محمدرضا گلزار از دست مردم

محمدرضا گلزار که برای اکران فیلم آینه بغل رفته بود، با هجوم هواداران خود روبه رو شد که با سرعت پا به فرار گذاشت.