مدت معافیت تحصیلی دانش آموزان

تمام افراد بالای 18 سال در ایران بعد از اتمام 18 سالگی وارد سن مشمولیت می شوند و بدون اجازه سازمان وظیفه عمومی حق ادامه تحصیل را ندارند. ” معافیت تحصیلی دانش آموزی” یعنی مجوز ادامه تحصیل برای دریافت مدرک دیپلم دانش آموزان بالای 18 سال.

مرکز مشاوره آویژه

https://avije.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86/

با مشاوران آویژه همراه باشید

https://avije.org/

#مشاوره_آویژه #معافیت_دانش_آموزی #معافیت_سربازی