هدف اصلی رژیم صهیونیستی از ترور شهید فخری زاده

رییس جمهوردر نشست خبری امروز ۲۴ آذر ماه گفت: هدف اصلی رژیم صهیونیستی از ترور شهید فخری زاده به جنگ کشیدن منطقه و ایجاد بی ثباتی در منطقه در روز‌های پایانی دولت ترامپ بود