ویرانه طوفان در جزایر کلمبیا

شبکه المیادین تصاویری از حجم ویرانی در جزایر کلمبیا بر اثر طوفان ایتا که تاکنون جان ۳۸ نفر در آمریکا مرکزی گرفته است را منتشر کرد.