سریال ساخت ایران2 قسمت12 / قسمت دوازدهم فصل دوم ساخت ایران دوازده

دانلود کامل این قسمت در لینک --> https://goo.gl/7Zxhyj

آنچه در قسمت 12 خواهیم دید:
همه به دنبال جواهرات هستند و از یک سو زوج اصلی داستان تنها یک روز برای پیدا کردن این گنج وقت دارند . آنها از هر راهی برای حل ماجرا استفاده می کنند و در این بین با پژوهش و سوال از همه در پی این خواهند بود که این مسئله را حل کنند . جمشید و غلام از یک طرف و همچنین خانم بیتا در پی آنها در سریال ساخت ایران دو به دنبال گنج خواهند رفت . آیا آنها متوجه خواهند شد که گنج ساخته شده توسط چه کسی خلق شده است و سرنوشت گنج اصلی چه شده است ؟ شما را به تماشای قسمت جدید ساخت ایران دعوت می نماییم