دستگاه بسته بندی دستکش کار

دستگاه بسته بندی دستکش کار ماشین سازی مسائلی 03135723006
این مدل دستگاه بسته بندی جهت بسته بندی کردن انواع دستکش ها ، قطعات ، لوازم بهداشتی و... مناسب می باشد. سرعت بسته بندی این دستگاه قابل تنظیم می باشد و دارای سیستم شمارنده جهت بررسی و شمارش هر شیفت کاری می باشد.
وب سایت: www.masaelipack.com