افتتاح طرح ‌های بهداشتی و درمانی در خراسان جنوبی

وزیر بهداشت صبح امروز یکشنبه ۲۳ آذر ماه دستور بهره برداری از ۶ طرح درمانی و بهداشتی در شهرستان قائن استان خراسان جنوبی صادر کرد.