خرید سیستم دزدگیر اماکن

یک سیستم آنتن مرکزی (MATV) می تواند سیگنال های تلویزیونی آنالوگ و دیجیتال را از طریق هوا ، هم برای مشاهده و هم برای اشتراک ، رادیو FM و DAB (پخش صوتی دیجیتال) منتقل کند اما نمی تواند سیگنال های ماهواره ای را حمل کند. برخی از سیستم های MATV که امروزه استفاده می شوند بیش از 30 سال قدمت دارند و بسیاری از آنها برای حمل سیگنال های تلویزیون دیجیتال نامناسب هستند.

https://sato-electronic.com/central-antenna/