درگیری مجری و سخنگو ستاد مبارزه با قاچاق کالا بر سر علت قاچاق دام

شب گذشته برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی موضوع قاچاق دام پرداخت که لحظاتی از این برنامه به جدال لفظی سخنگو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و مجری برنامه گذشت.