طراحی لوگو ساختمان

امروزه با پیشرفت علم و جوامع بشری، لوگوها نیز صاحب سبک شده اند یعنی برند های لوکس لوگوهای مخصوص به خود را دارند و برندهای غیر لوکس نیز به همین منوال. در واقع بیشتر مواقع لوگو یک برند برای آن نقش حامی و پشتیبان را استفاده میکند و یا معرف سبک فکری این برند میشود و اگر طراحی لوگو حرفه ای نباشد میتواند در معرفی سبک برند نیز سوء تفاهم ایجاد کند.


طراحی لوگو
کی نگار