جادوی صحبت کردن در جمع - قسمتی از دوره فن بیان و اعتماد به نفس نوجوانان

دوره فن بیان، اعتماد به نفس و مهارت های ارتباطی نوجوانان در 7 جلسه 2 ساعته برگزار میشه. خیالتون از وضعیت اینترنت راحت باشه چون فیلم جلسات برای شما ارسال میشه و میتونین در کنار فرزندتون دوباره جلسات را مرور کنید.
برای ثبت نام و اطلاعات بیشتر به اینستاگرام Monshizade_ir یا سایت فرزندسبز www.FarzandeSabz.com مراجعه کنید.
مدرس دوره : محمد منشی زاده
https://farzandesabz.com/?p=2441