اصلاح لینک در لینکدین - سیاح نیا

گر در لینکدین اکانت دارید احتمالا دیده‌اید که این آدرس خیلی منظم و مرتب نیست و سخت می‌تونید به کسی آن را بدهید. در این فیلم توضیح‌ داده‌ام که لینک صفحه خودتان در لینکدین را به شکل دلخواه اصلاح کنید. سیاح نیا، مربی بازاریابی محتوایی