دوستی جالب یک طوطی با گربه

صاحب یک گربه و کاسکو که از گونه طوطی سانان است، با قرار دادن این دو حیوان در کنار هم، باعث ایجاد دوستی بین آن‌ها شد. در فیلم زیر، بازی کردن دیدنی این کاسکوی بازیگوش با گربه و واکنش خنده دار آن را مشاهده می‌کنید.