بررسی آب و هوای توتکابن گیلان

توتکابن در ارتفاع بیشتری نسبت به مناطق جلگه ای گیلان از دریا قرار دارد به همین دلیل درصد رطوبت آب و هوای توتکابن گیلان کمتر از سایر نقاط است و فرصتی عالی برای اجاره ویلا در شمال برای فصول گرم سال می باشد.