ساخت سوله در اردبیل - 22220266-021

اردبیل ، یکی از استان های سردسیر کشورمان است که در سال های اخیر در صنعت و بخصوص بخش کشاورزی در حال رشد است. منطقه ای که همیشه میزان بارش برف در آن در مقایسه با سایر استان ها بالاتر بوده است. در نتیجه ساخت واحد های صنعتی و سوله سازی در اردبیل به همین دلیل تفاوت زیادی با دیگر مناطق جغرافیایی دارد.
بانک سوله ایران - 22220266-021

https://souleiran.com/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a8%db%8c%d9%84/