حمله زورگیران به دو خانم تهرانی و دستگیری متهمان

ویدئویی درباره جزئیات حمله زورگیران به دو خانم تهرانی را در ادامه مشاهده می‌کنید.