به نظر شما عضو هیئت مدیره مرسدس بنز چه ماشینی سوار میشه؟

ماشین شخصی آقای Dieter Zetsche مدیر دپارتمان توسعه مرسدس بنز و مدیر عامل و عضو هیئت مدیره دایمر کرایسلر. تا آخر ببینید
http://samiyapart.com