حضور علیرضا منصوریان در مراسم خاکسپاری مرحوم علی انصاریان

حضور علیرضا منصوریان در مراسم خاکسپاری پیکر مرحوم علی انصاریان : بر پیکر هر دو عزیز تربت امام حسین ریختم