درامدبالاباشرکت امگا فلوک ودستگاه های ابکاری و مخملپاش09381012250

دستگاه های مخمل پاش وابکاری فانتاکروم
هیدروگرافیک
واترترتسفر
1/قابلیت کارکرد باسیم ارت وبدون ان
2/برگه گارانتی تایکسال
3/بدون برق گرفتگی

4/کیفیت بالارابرای شما به ارمغان می اورد
5/وقابلیت اکلیل پاشی روی سطوح باقدرت پوششی بالا/

اکلیل پاش/جیرپاش خانگی وصنعتی
ارائه دهنده مواداولیه پودرمخمل ایرانی/ترک/چینی

چسب مخصوص ضداب
دستگاه های هیدروگرافیک یا چاپ ابی
وان /فیلم /پترن هیدروگرافیک

وپذیرش خدمات مخمل پاشی
اموزش صفر تاصد کاربادستگاه ها
درامد بالارابه شما هدیه می کنیم
امگا فلوک 09362420858/09213896022/09381012250