اقامت دائم ترکیه

اقامت دائم ترکیه
اخذ پاسپورت ترکیه
شهروندی ترکیه
http://bit.ly/2VTeeEE
دریافت اقامت دائم ترکیه به چند روش زیر امکان پذیر است :
• از طریق ثبت شرکت در ترکیه و اخذ اقامت ترکیه :
با ثبت شرکت و فعالیت در کشور ترکیه شما می توانید پس از ۵ سال اقامت دائم ترکیه را بدست آورید .که برای رسیدن به این اقامت ترکیه بصورت تجاری ( اقامت تجاری ترکیه و اقامت کاری ترکیه ) می بایست مجوز و اجازه ی کار برای افراد هیات مدیره گرفته شود (که مطمئن ترین راه برای رسیدن به اقامت دائم ترکیه و اخذ پاسپورت ترکیه می باشد )
ادامه مطلب در لینک :
http://bit.ly/2ZjWRyP

• اقامت دائم ترکیه از طریق خرید ملک در ترکیه :
• با خرید ملک در کشور ترکیه و زندگی در آن کشور ، می توانید پس از ۵ سال اقامت دائم ترکیه را بدست آورید .
• با خرید ملک به ارزش حداقل ۲۵۰ هزار دلار در کشور ترکیه که میتوانید بعد از خرید ، تقاضای دریافت پاسپورت ترکیه و اقامت دائم ترکیه را بدهید و طی ۶ ماه صاحب پاسپورت ترکیه شوید و از مزایا اقامت دائم ترکیه بهرمند شوید و شهروند ترکیه محسوب شوید .
ادامه مطلب در لینک زیر:
http://bit.ly/2V3sHRo
• اقامت دائم ترکیه از طریق سرمایه گذاری :
میزان سرمایه‌گذاری ثابت در ترکیه ۵۰۰ هزار دلار میباشد .
• اقامت دائم ترکیه از طریق سپرده های بانکی :
سپرده‌های بانکی ترکیه برای متقاضیان به ۵۰۰ هزار دلار میباشد .
ادامه مطلب در لینک زیر :
http://bit.ly/2Gku9oR
• اقامت دائم ترکیه از طریق ازدواج :
زمانیکه شما با یک شهروند ترک زبان ازدواج می کنید می توانید پس از گذراندن ۳ سال از ۵ سال درخواست اقامت ترکیه بصورت دائم را نمایید و ازدواج سوری نباشد حتی المقدور مدارکی جهت اثبات سوری نبودن ازدواج بایستی ارائه گردد و فردی که با آن ازدواج می کنید در ترکیه به صورت پناهنده نباشد .
متقاضیان میتوانند جهت دریافت خدمات اقامت دائم ترکیه و افتتاح حساب بانکی در ترکیه با دفتر مرکزی تماس حاصل نمایند .
✔تضمین کار ما ، سوابق و مشتریان ما میباشد
( بیش از ۱۰۰ خانواده در یکسال گذشته )
02147626002
02166627955
02166627919
09126993290
توضیحات و قیمت در لینک زیر :
http://bit.ly/2VTeeEE
http://parstorkan.com/
http://bit.ly/2V5meFf

#اقامت_ترکیه #اخذ_اقامت_ترکیه #اخذ_اقامت_در_ترکیه #انواع_اقامت_در_ترکیه #شرایط_اخذ_اقامت_ترکیه #شرایط_اقامت_ترکیه #خرید_ملک_در_ترکیه #اقامت_کاری_در_ترکیه #اقامت_از_طریق_خرید_ملک_در_ترکیه #اقامت_کاری_ترکیه #ثبت_شرکت_در_ترکیه #ثبت_شرکت_ترکیه #اقامت_دائم_ترکیه #اقامت_از_طریق_ثبت_شرکت_در_ترکیه #پاسپورت_ترکیه #مزایا_داشتن_اقامت_ترکیه #مزایا_اقامت_ترکیه #ازدواج_در_ترکیه