دانشگاه پیام نور

بسیاری از افراد که به دلیل شرایط شغلی امکان حضور در کلاس های درس را ندارند، دانشگاه پیام نور بهترین گزینه برایشان است. تا سال ۹۸، ثبت نام بدون کنکور در دانشگاه پیام نور صرفا به وسیله طرح فراگیر پیام نور امکان پذیر بود؛ اما در سال ۹۹ به واسطه شیوع ویروس کرونا و شرایط خاص کشور، دانشگاه پیام نور علاوه بر طرح فراگیر، به صورت بدون کنکور نیز اقدام به پذیرش دانشجو کرد.

مرکز مشاوره آویژه مشاوره تحصیلی، سربازی، استخدام، کنکور، روانشناسی، مهاجرت تحصیلی و.......

https://avije.org/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/