در چه سنی میتوان جراحی تعویض مفصل ران را انجام داد

در این فیلم دکتر مهرداد منصوری "متخصص ارتوپدی و جراح لگن و مفصل ران" توضیح میدهد که سن چه تاثیری در تصمیم بیمار برای انجام جراحی تعویض مفصل ران دارد