حضور و غياب تشخيص چهره در زمان شيوع ويروس کرونا

استفاده ازدستگاه هاي حضور و غياب تشخيص چهره کارابان با توجه به عدم نياز به لمس دستگاه توسط کارمندان در هنگام تردد، راهکاري بسيار مناسب جهت رعايت پروتکل هاي بهداشتي مقابله با کرونا مي باشد.

کليد طلايي پيشگيري از ابتلا به ويروس کرونا، رعايت بهداشت دست هاست.