گلد اسپیر، تولید کنند جلبک اسپیرولینا

گلد اسپیر، تولید کنند جلبک اسپیرولینا (https://goldspir.com/) ما در ابتدا از یک اسکیل کوچک آغاز کردیم و پس از تست‌ها و بهینه سازی‌های مختلف در حال حاضر در مقیاس صنعتی در حال پرورش جلبک اسپیرولینا بوده و همچنان در حال توسعه ابعاد کار هستیم.
تیم ما سوپرفود اسپیرولینا را برای مصارف در حوزه های مختلف انسانی، دامی، کشاورزی، آبزی پروری و… به صورت عمده و خرده عرضه می‌کند.
نشانی اینترنتی : goldspir.com
تلفن تماس : 09179188746