عذرخواهی امیرحسین رستمی از وزارت بهداشت

امیرحسین رستمی با انتشار این ویدیوی جدید میگه به جواب اکثر سوالاش تو برنامه رسیده و مسئولین پاسخ دادن و عذرخواهی میکنه که باعث تشویش اذهان شده!