دستگاه رویه تشک وپنبه دوزی اتوماتیک

به کانال تلگرام مابپیوندید : http://t.me/goldoziorgan
به کانال اینستا مابپیوندید:
https://instagram.com/_u/goldozi.com.embroidery
سایت گلدوزان ایران:
www. goldozi.com
تلفن تماس جهت هماهنگی:
05138849953
05138849952

09153140037
مدیریت :مهندس ذوالفقاری