تشکیل کارگروهی برای ورود شرکت‌های دانش بنیان به بورس

اسماعیل قادری، معاون معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اینکه کارگروهی برای ورود شرکت‌های دانش بنیان به بورس تشکیل شده است، گفت: تعداد شرکت‌های دانش بنیان از مرز 5 هزار شرکت عبور کرده اند.