عمر یک مفصل مصنوعی ران چه اندازه است

در این فیلم دکتر مهرداد منصوری "متخصص ارتوپدی و جراح لگن و مفصل ران" توضیح میدهد که ماندگاری یک مفصل مصنوعی ران در بدن به چه اندازه بوده و به چه عواملی بستگی دارد