فرو ریختن ساختمان بر اثر بازسازی غیراصولی

صاحب یک مغازه در رجایی شهر کرج برای بازسازی مغازه خود به اشتباه ستون مغازه را کند که این امر به فرو ریختن ساختمان بالای مغازه منجر شد.

این حادثه تلفات جانی نداشته است.