دیجیتال مارکتینگ به زبان ساده | سلام ادز

دیجیتال مارکتینگ به زبان ساده یعنی:
استفاده از ابزارهای دیجیتال به منظور تبلیغات برای محصولات یا خدمات و در نهایت بازاریابی و جذب مخاطب و مشتری بیشتر.
یک اژانس دیجیتال مارکتینگ چه وظایفی به عهده داره؟
جهت آموزش های بیشتر صفحه اینستاگرام و سایت سلام ادز مراجعه کنید.
www.salamads.com
https://instagram.com/salam.ads?igshid=1vfv8p0ycvma4