نحوه بخیه زدن لثه

در این ویدیو نحوه بخیه زدن لثه را تماشا می کنید
لثه را چگونه بخیه می زنند
دندانپزشکی شبانه روزی هروی واقع در هروی و شمال شرق تهران