ابکاری--پاشش کروم-مخمل پاش02156571497

تولیدکننده دستگاه ابکاری خانگی وصنعتی
فروش موادابکاری//فروش فرمول فانتاکروم
فروش اکتیواتور
تولیددستگاه مخمل پاش خانگی وصنعتی
فروش پودرمخمل ایرانی وترک درجه یک
فروش چسب مخصوص مخمل پاشی//چسب ویسکوزمخصوص پارچه
اموزش رایگان وکاملاتخصصی
ارسال به سراسرایران
تلفن های تماس ومشاوره:
02156571497
09190924535
09190924595
09108799257
09387400338