رونمایی از مدل جدید دست دادن دیپلماتیک در دوران کرونا

رونمایی از مدل جدید دست دادن دیپلماتیک در دوران کرونا؛ رئیس جمهور فیلپیین هنگام ورود وزیر خارجه و سایر مقامات چین به کشورش، با تک تک آنها دست داد و بلافاصله الکل به دست خود و آنها می زد!
اخبار بیشتر را از سایت https://eghtesaad24.ir پیگیری کنید.