stand and deliver (1988)

فیلم بر اساس یک ماجرای واقعی در سال 1982 و برای معلمان ساخته شده است. این فیلم داستان یک معلم ریاضی و 18 دانش آموزش در یک دبیرستان ضعیف در محله ای جرم خیز در شرق لس آنجلس است. این دانش آموزان که از خانواده های کم درآمد مهاجر و لاتین تبار هستند، با تلاش و انگیزه ای که موتور محرک آن معلم شان است موفق می شوند آزمون AP Calculus (حساب دیفرانسیل و انتگرال پیشرفته) را پشت سر گذاشته و امتیاز لازم برای ورود به کالج را کسب کنند.
با توجه به سابقه مدرسه و پیش فرض های ذهنی (دانش آموزانی خنگ، خشن و فقیر)، کسب این نتیجه توسط دانش آموزان آن دور از انتظار College Board (موسسه برگزار کننده آزمون های ورودی استاندارد برای دانشگاه ها در آمریکا) بوده و دانش آموزان متهم به تقلب شده و مجبور به تکرار آزمون می شوند. در آزمون مجددا موفق می شوند نتایج قبلی را تکرار کنند.
موفقیت این 18 دانش آموز در سال 1982 زمینه ساز رشد دبیرستان شده و سالیانه به تعدادی قبولی های آزمون AP Calculus اضافه می شود و از 18 مورد در سال 1982 به 87 مورد در سال 1987 می رسد.
در این فیلم نقش محوری معلم و تلاش بدون چشم داشت وی، همچنین تاثیر باور و انگیزه در موفقیت دانش آموزان به صورت پررنگ نشان داده شده است.