فاصله‌ گذاری اجتماعی چیست

????فاصلهٔ ۱/۵ متری را با دیگران، بیرون از منزل رعایت کنیم
????کارهای واجب و ضروری‌مان را تجمیع کنیم و همه را با هم و در یک روز انجام دهیم
????حضورمان را بیرون از منزل به حداقل برسانیم
????با فاصله‌گذاری اجتماعی، #کرونا را شکست می‌دهیم، و باهم به سلامت میرسیم -