دانلود قسمت پانزدهم 15 سریال زخم کاری ( قسمت آخر و پایانی )

دانلود قسمت پانزدهم 15 سریال زخم کاری و سرانجام مالک و سمیرا ، عشق میثم و مائده ، زیاده خواهی ناصر و هر آنچه باید از زخم کاری بدانید با مدرن فیلم همراه باشید.
سمیرا با ادعایی که درباره پسرش کرده است موجب فرو رفتن خانواده اش در باتلاقی خود ساخته شده و وضعیت روحی اش بعد از خبر مرگ مائده بهم ریخته تر می شود…
دانلود قسمت پانزدهم 15 سریال زخم کاری :
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-206/1128837-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D8%AE%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84