رشته روابط عمومی

رشته روابط عمومی علمی کاربردی بدون کنکور در زیرمجموعه های این دانشگاه در سراسر کشور امکان پذیر است . رشته روابط عمومی علمی کاربردی بدون کنکور در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در این دانشگاه تدریس میشود . از مشاغل مربوط به فارغ التحصیلان رشته روابط عمومی علمی کاربردی بدون کنکور میتوان به متصدیان امور تبلیغات ، رسانه ، تشریفات و مردمی ، امور سمعی بصری و ارتباطات مردمی اشاره کرد . رشته روابط عمومی علمی کاربردی بدون کنکور برای آگاهی بخشیدن به سازمان ها و افراد جامعه شکل گرفته و وظیفه آن پاسخگویی به ابهامات نهاد ها و مردم است .

مرکز مشاوره آویژه مشاوره تحصیلی، سربازی و استخدام بدون پیش شماره با تلفن ثابت 9099072068

https://avije.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9/