دعوت محمدحسین میثاقی برای حضور در تورنمنت فوتبال تنیس

دعوت محمدحسین میثاقی از بازیکنان لیگ و پیشکسوتان فوتبال برای حضور در تورنمنت فوتبال تنیسی با چاشنی کری‌خوانی.
رالی طولانی بختیار و احمد آل نغمه با میثاقی و هم‌تیمی‌اش در تنیس فوتبال.