بررسی بالا و پایین شدن این روز‌های شاخص بورس

یک کارشناس بورس با حضور در شبکه خبر درباره علت بالا و پایین شدن شاخص بورس صحبت کرد.