فعالیت های مختلف در بازارچه خیریه

سلام به دوستان عزیز. خیریه ها یک بخشی دارند به اسم بازارچه خیریه که در سال چندین بار برگزار می شه و در این بازارچه ها محصولات خودشان را به فروش می رسانند. بازارچه خیریه کودکان فرشته اند هم در سال چند بار برگزار می شود و اتفاقات خیلی خوبی در این بازارچه همیشه رقم می خورد. http://koodakancharity.ir/charity-bazaar/