مرکز مشاوره آرامش زندگی

تست آنلاین سنجش شدت اضطراب که در این مطلب به شما ارایه می‌شود، در واقع در حکم حرارت‌سنج‌های احساسی هستند که تب روحیه و حال شما را اندازه‌گیری می‌کنند. بهترین روانشناس رشت
اگر زیر نظر درمانگر هستید می‌توانید امتیازات به دست آمده را با او درمیان بگذارید. بهترین مرکز مشاوره رشت

https://aramesh-zendegi.ir/