دانلود زیرنویس فارسی فیلم Egg 2018

مراکز تینا (رینر)، هنرمند مفهومی، هنگامی که او رقیب هندی مدرسه هنرهای حامله هندیس (هندریکس) را به کیکی غیر سنتی خود (کمپ) معرفی می کند، حقیقت را بیرون می زند و فرمانروای پاتریارخ می جنگد.
برای دانلود زیرنویس فارسی فیلم کلیک کنید