سیستم ضدعفونی کننده مولتی اکسیدان نوکووید ( Nocovid )

امروزه با گسترش فرهنگ ضدعفونی و مقابله با عوامل بیمار یزا، استفاده از مواد ضدعفونی کننده بطور گسترده ای افزایش پیدا کرده است. سیستم ضدعفونی کننده مولتی اکسیدان سیستمی کاربردی، بهینه و با کاربری آسان می باشد که با استفاده از هیدرولیز نمک طعام به کمک جریان الکتریسیته، محلولی ضدعفونی کننده متشکل از اکسیدان های بسیار قوی مانند هیپوکلریت سدیم، ازن، پراکسید هیدروژن، دی اکسید کلر و هیپوکلرواسید و اکسیژن را تولید می نماید. این سیستم بدلیل تولید ترکیبی از اکسیدان های مختلف از قدرت بسیار بالایی در از بین بردن انواع عوامل بیماری زا (ویروس، باکتری، قارچ و ... )برخوردار می باشد.
مزایا
کاربری بسیار آسان
مواد اولیه ارزان و در نتیجه کاهش هزینه تولید و مصرف مواد ضدعفونی
تولید ترکیبی از اکسیدا ن های مختلف با قدرت بسیار بالا ( قابل استفاده در pH های مختلف : 4 تا 10 )
از بین بردن انواع عوامل بیماری زا (ویروس، باکتری، قارچ و ... )در راندمان بالاتری نسبت به وایتکس
کاهش اثرات جانبی مواد ضدعفونی کننده شیمیایی (تولید کمتر هالومتانها و کلر آزاد)
قابلیت طراحی در ابعاد و ظرفیتهای مختلف
شرکت دانش بنیان فن آوران سپید جامگان WWW.3MEDGROUP.COM تلفن : 02172478