با شرکت در کمپین لوازم التحریر در تحصیل کودکان محروم سهیم باشید

رسیدگی به موضوع تامین مایحتاج کودکان و نوجوانان برای تحصیل در مدارس برای جوامع بشری بسیار مهم و حیاتی می‌باشد. همچنین با دانستن این موضوع که همه‌ی دانش آموزان کشور در یک سطح امکانات نیستند لذا این امر را می‌طلبد که باید فکر و اندیشه‌ایی برای این موضوع انجام شود. یکی از موسسات خیریه که با برگزاری "کمپین لوازم التحریر"و اقدامات دیگری در این امر تلاش‌های زیادی در مناطق محروم انجام داده است خیریه کودکان فرشته اند است.